ԱՐԵԼ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿ ԱՊՐԱՆՔ
ՍԱԿԱՐԿԵԼ Ճկուն ԳԻՆ

 

Գծային շարժման լիսեռներ