ԱՐԵԼ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿ ԱՊՐԱՆՔ
ՍԱԿԱՐԿԵԼ Ճկուն ԳԻՆ

 

Անկյունային կոնտակտային գնդիկավոր առանցքակալ